No Image
No Image
 
No Image

Identification

No Image
Liste des Taos Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par WU CHI TAO Kung Fu Vervins   
Index de l'article
Liste des Taos
Page 2
Page 3

 

 

 

  N° Vidéo    Cantonais    Français    Mandarin
                                                FORMES AVEC ARMES
  1  Luk Hap Kuan  Bâton des six harmonies  Liu He Gun
  2  Mui Far Chi Ng Darn Do   Sabre des 5 méridiens de la fleur du prunier  Mei Hua Zi Wu Dao
  3  Sam Yee Chong   Lance des trois loyautés  San Yi Cheong
  4  Sam Choy Gim   Epée des trois ambitions  Shan Chai Jian
  5  Luk Hap Sern Do   Double sabre des six harmonies.  Liu He Shuang Dao
  6  Fook Fu Kwan Yarn Kwan   Bâton qui capture et apprivoise le tigre  Fu Hu Gun Yang Gun
  7  Pak Qua Darn Do   Sabre des huit diagrammes  Ba Gua Dran Dao
  8  Ng Fu Cheong   Lance des 5 tigres  Wu Hu Qiang
  9  Man Mo Pa Sim Gim   Epée civile et militaire des huit immortels  Wei Wu Ba Xian Jian
  10  Fu Mei Sam Jeet Kuen   Tri bâton de la queue du tigre  Hu Wei San Ji Gun
  11  Yin Ching Darn Do   Sabre Yin Ching   Yan Qing Dan Dao
  12  Shuen Fum Darn Au   Simple crochet tourbillonnant  Xuan Fen Dan Gou
  13  Chi Ng Gim   Epée des méridiens  Zhi Wu Jiang
  14  Sern Bei Sao   Double dagues  Shuang Bi Shou
  15  Darn Ma Do   Sabre coupant du cheval  Zhang Ma Dao
  16  Gwan Tong Sern Do   Grande forme double sabres  Gun Tang Shuang Dao
  17  Chut Sin Sern Choy   Double marteaux des sept étoiles  Qi Xing
  18  Chut Sin Sern Can   Double cannes des sept étoiles  Qi Xing Shuang Jian
  19  Mui Far Cheong   Lance de la fleur du prunier  Mei Hua Qiang
  20  Pa Kua Sern Au   Double crochets des huit diagrammes  BaGua Shuang Gou
  21  Ng Long Pak Qua Kwan   Bâton des huit diagrammes  Wu Lang Ba Gua Gun
  22  Mui Far Sam Jeet Kwan   Tri bâton de la fleur du prunier  Mei Hua San Jie Gun
  23  Fong Ting War Gek   Lance fong ting  Fang Tian Hua Ji
  24  Tsun Chau Dai Kwan Do   Kwan Dao à deux mains  Chun Qiu Da kwan Dao
  25  Gau Jeet Nin Wan Bim   Chaîne neuf sections  Jiu Jie Liang Huan Biao
  26  Nin War Sern Gim   Double épée  Lian Hua Shuang Jian 
No Image No Image
No Image